วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สปา ธุรกิจสปาในเยอรมนี

แนวโน้มธุรกิจสปาในเยอรมนี

1. แนวโน้มด้านการดูแลสุขภาพ
- ประชาชนในปัจจุบันมีอายุขัยนานขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากคนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยมักจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยหนุ่มสาวที่หันมาเอาใจใส่ดูแลตัวเองเกี่ยวกับ สุขภาพและความสวยงาม ทั้งนี้การใช้ชีวิตคู่ในปัจจุบันจะเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ทำให้มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น
- เมื่อเทียบกับตัวเลขที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2550 คนจะใช้จ่ายเงินเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ 57,800 ล้านยูโร แต่คาดการณ์ในปี 2563 คนจะใช้จ่ายเงินในเรื่องดังกล่าว 83,800 ล้านยูโร โดยจะเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตรา 45 % ในขณะที่การจับจ่ายใช้สอยของใช้ในครัวเรือนปี 2550 คิดเป็นจำนวน 1,543,000 ล้านยูโร แต่คาดการณ์ปี 2563 คิดเป็นจำนวน 1,810,000 ล้านบาท เป็นอัตราเพิ่มขึ้นเพียง 17.3 %
- นอกจากนี้ความแตกต่างระหว่างรายได้ของประชากรที่มีรายได้สูงและประชากรที่มี รายได้ต่ำ จะค่อนข้างสูง โดยคาดการณ์ในปี 2563 คนที่มีรายได้สูงกว่า 5000 ยูโร จะเพิ่มขึ้น 37 % ในขณะนี้คนที่มีรายได้ติดลบ (มีหนี้สิน 900 ยูโร)ต่อเดือน มีอัตราเพิ่ม 10 %

2. ปัญหาด้านสุขภาพที่พบมากในปัจจุบัน
วิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบันของคนที่เต็มไปด้วยความรีบเร่ง ปัจจัยด้านการรับประทานอาหาร ความเคร่งเครียดจากการทำงาน ขาดการออกกำลังกายและการพักผ่อนที่เพียงพอ มีผลทำให้ชาวเยอรมันมีปัญหาด้านสุขภาพต่างๆ ดังนี้
- โรคภูมิแพ้ 17 %
- โรคสมาธิสั้น 19 %
- โรคกระเพาะ/ระบบทางเดินอาหาร 21 %
- โรคนอนไม่หลับ 22 %
- โรคหัวใจ 23 %
- โรคไมเกรน 25 %
- โรคไขข้ออักเสบ 33 %
- โรคอ้วน 35 %
- โรคแทรกซ้อนต่างๆ 35 %
- โรคเครียด 36 %
- โรคเหน็บชา 42 %
- โรคปวดหลัง 55 %
- โรคเกี่ยวกับสมรรถภาพทางร่างกาย (Insufficient Fitness) 58 %

3. ข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
- สำหรับนักธุรกิจไทยที่สนใจส่งสินค้าเกี่ยวกับสปามายังเยอรมัน วิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำว่าสินค้าที่เหมาะสม ได้แก่ อาหารแนวสุขภาพ เครื่องสำอาง แต่สินค้ายาและเวชภัณฑ์จะไม่แนะนำเพราะจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อน
- ในการจัดตั้งสถานประกอบการ Spa และ Wellness โดยคนไทยในปัจจุบันยังคงมีปัญหาและข้อจำกัดจะทำได้เมื่อผู้นั้นมีวีซ่าและใบ อนุญาตให้ประกอบอาชีพเฉพาะธุรกิจบริการประเภทนี้ นอกจากนี้ใน บางท้องที่ยังจะต้องเจรจาทำความตกลงกับสมาคมอาชีพของเยอรมนีให้ยอมรับว่า การนวดของไทยมิใช่การรักษาโรคโดยตรงด้วย

4. ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อใช้บริการด้านสปาและสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น
- พัฒนาการของประชากร การเพิ่มขึ้นอายุขัย จำนวนคนสูงอายุเพิ่มสูงขึ้น
- อัตราการเกิดลดน้อยลง คนแต่งงานช้าขึ้น อัตราการมีบุตรลดน้อยลง
- ระดับการศึกษาที่เพิ่มสูงขึ้น คนหนุ่มสาววัยทำงานมีรายได้ของตนเอง ไม่ต้องพึ่งพาคู่ครอง มีความสุขในการใช้ชีวิตโสด
- ปัจจัยด้านอาชีพ คนต้องการประสบความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานเพิ่มขึ้น ให้ความมุ่งมั่นกับหน้าที่การงานมากกว่าการมีครอบครัว
- บริษัทประกันสุขภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายน้อยลง คนต้องจ่ายเงินในการรักษาพยาบาลเองเพิ่มมากขึ้น
- การได้รับข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้คนตื่นตัวในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตนเอง
- แนวโน้มการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินชีวิตให้เข้ากับยุคสังคมในปัจจุบัน

5. ธุรกิจสปาและสุขภาพในเยอรมัน
กลุ่มผู้ที่เข้ารับใช้บริการด้านสปาส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุ 40-69 ปี โดยเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเยอรมันตะวันตกมากกว่าเยอรมันตะวันออก ซึ่งจะเป็นเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางด้านการศึกษาสูง และส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ประกอบอาชีพมีกิจการของตนเอง และเป็นครอบครัวยุคใหม่ที่มีบุตรน้อย/ไม่มีบุตรและมีรายได้สูง
5.1 ธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมในเยอรมัน ได้แก่
- รีสอร์ทเพื่อสุขภาพ 300 แห่ง
- สวนน้ำ/บ่อน้ำร้อน 400 แห่ง
- คลินิก 2100 แห่ง
- โรงแรมด้านสปา 1300 แห่ง
- สถานให้บริการซาวน่า 2000 แห่ง
- ฟิตเนสสตูดิโอ 3800 แห่ง
- สถานเสริมความงาม 1800 แห่ง
- ร้านขายอาหารเพื่อสุขภาพ (BIO) 3900 แห่ง
- ร้านขายยา 18000 แห่ง
- ร้านตัดผม 28000 แห่ง
5.2 การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพของชาวเยอรมันแบ่งเป็น 5 รูปแบบ ดังนี้
5.2.1 Health Care Vacation: การเข้ารับคำแนะนำ/ข้อเสนอแนะในการรักษาสุขภาพ แนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพแข็งแรง
5.2.2 Anti-Aging Vacation: การเข้ารับการรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อชลอความแก่ก่อนวัยอันควร ส่วนใหญ่เป็นการรักษาทางกายภาพเกี่ยวกับความสวยงาม
5.2.3 Medical Spa Vacation: ข้อแนะนำวิธีการป้องกันการเจ็บป่วย โดยแนวโน้มในอนาคตการใช้ บริการแบบนี้จะได้รับความนิยมสูงสุด
5.2.4 Passive Spa Vacation: การเข้าฟื้นฟูสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้เป็นปกติ
5.2.5 Beauty Vacation: การเข้ารับบริการรักษาด้านความสวยงาม

- ประเทศที่นักท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพชาวเยอรมันเดินทางไปท่องเที่ยวสูงสุด ได้แก่ เยอรมัน 89%,ออสเตรีย 28%, สวิสเซอร์แลนด์ 23%, อิตาลี 15%, ไทย 12% (แนวโน้มเดินทางมาไทยจากปี 2550 ถึงปี 2563 เพิ่มขึ้น 8%) , สเปน 12% และศรีลังการ 10% ตามลำดับ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ23 มีนาคม 2555 04:02

    เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มาก ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ